Autentificări de contracte

Introducere

Autentificarea reprezintă procedura notarială cea mai importantă. Fie că este aleasă de către clienți, fie că este impusă de lege (pentru anumite tipuri de contracte), autentificarea unui contract garantează legalitatea și siguranța acelui contract, prin certificarea celor mai importante componente ale sale.
Mai jos, vă prezentăm informații cu privire la următoarele aspecte

  1. Care sunt cele mai uzitate contracte;
  2. Care sunt documentele necesare;
  3. Cât costă;

Tipuri de contracte

Vânzarea

Contractul de vânzare este cel mai uzitat mijloc de înstrăinare a bunurilor și se folosește atunci când, în schimbul bunului, se primește o sumă de bani, numită preț.

Schimbul

Atunci când pentru un bun nu se primește o sumă de bani, ci un alt bun, contractul este unul de schimb. Schimbul poate fi perfect (schimb pe schimb) ori cu sultă, atunci când pentru un bun se primește atât un alt bun, cât și o sumă de bani compensatorie. Nu este recomandată efectuarea a două contracte de vânzare în locul contractului de schimb, deoarece costurile ar fi mai ridicate, iar contractele nu ar reflecta întocmai intenția părților și nici realitatea juridică.

Donația

Dacă transmiterea proprietății bunului se face cu titlu gratuit, sub forma unui cadou, contractul este unul de donație. Totuși, deși nu se încasează o sumă de bani în schimbul bunului, donatorul (dispunătorul) îi poate impune donatarului (gratificatului) executarea unei sarcini ce nu poate depăși însă valoarea bunului donat.

Întreținerea

O variantă aleasă îndeosebi de persoanele vârstnice o reprezintă contractul de întreținere, prin care, în schimbul bunului înstrăinat, își asigură întreținerea și îngrijirea prin obligarea dobânditorului la prestațiile necesare. Contractul de întreținere poate fi încheiat pe viață (viager) sau doar pentru o perioadă determinată. De asemenea, se poate stipula ca prestațiile dobânditorului să privească (și) o altă persoană (contract cu stipulație pentru altul).

Renta viageră

Prin contractul de rentă viageră se transmite bunul în schimbul unei sume de bani (rentă) încasate de către înstrăinător lunar, pentru tot restul vieții sale.

Documentele necesare și procedurile de urmat

Actul de proprietate

Pentru a putea înstrăina un bun imobil (apartament, garsonieră, casă, teren etc.), aveți nevoie de actul de proprietate: contract, hotărâre judecătorească rămasă definitivă, certificat de moștenitor (însoțit de actul de proprietate al persoanei moștenite) etc.

Documentația cadastrală

Notarii publici au obligația să obțină extras de carte funciară pentru autentificarea actelor de înstrăinare a imobilelor. Întrucât cărțile funciare se deschid pe baza documentațiilor cadastrale, întocmirea acestora se impune.

Certificatul fiscal

Certificatul fiscal se obține de la Direcția Impozite și Taxe din cadrul primăriei localității în raza căreia se află imobilul și este valabil timp de 30 de zile de la data eliberării.

Certificatul de performanță energetică

În cazul înstrăinării prin vânzare, vânzătorul are obligația să pună la dispoziția cumpărătorului certificatul de performanță energetică.

Adeverința de la asociația de proprietari

La înstrăinarea apartamentelor/garsonierelor, este necesară o adeverință eliberată de asociația de proprietari din care să rezulte achitarea la zi a cheltuielilor comune (întreținerea). Aceasta trebuie să fie semnată atât de președinte, cât și de administrator și să cuprindă în clar numele acestora.

Calculator taxe notariale 2018


Cost (RON)VânzătorCumpărător
[1] TVA este inclusă.
[2] Impozitul se datorează doar în cazul bunurilor imobile.
[3][4] Aceste taxe se plătesc per număr cadastral.
Onorariu100
Impozit200
Întabulare300
Extras400
Total00

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.